Taideterapeuttista työnohjausta maahanmuuuttajien parissa työskenteleville

28.9.2019

Ryhmätyöskentelyssä tuetaan osallistujien työhyvinvointia ja vahvistetaan osallistujien työssä jaksamista.


Ryhmä on alkanut 12.9. ja se kokoontuu pääsääntöisesti joka kolmas viikko syyslukukauden 2019 aikana. Ryhmään voi ilmoittautua myös kertaluontoisesti kokeilemaan työtapaa.

Työnohjauksellisessa taideryhmässä tutkitaan omaa työtä ja työstä nousevia mielikuvia ja tunteita sekä kehollisia tuntemuksia ja stressiperäisiä ajatuksia. Näitä hyödynnetään taidetyöskentelyn materiaalina. Taidetyöskentely tapahtuu maalaten, liikkuen, kirjoittaen ja saven kanssa työskennellen.

 

Lisätietoa ryhmästä liitteenä olevasta mainoksesta.