Työnohjaus maahanmuuuttajien parissa työskenteleville keväällä 2020

4.2.2020

Ryhmätyöskentelyssä tuetaan osallistujien työhyvinvointia ja vahvistetaan  työssä jaksamista. Ryhmä alkaa 3.4. ja se kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen viikko huhti-toukokuun aikana yhteensä viisi kertaa.

Työnohjauksellisessa taideryhmässä tutkitaan omaa työtä ja työstä nousevia mielikuvia ja tunteita sekä kehollisia tuntemuksia ja stressiperäisiä ajatuksia. Näitä hyödynnetään taidetyöskentelyn materiaalina. Taidetyöskentely tapahtuu maalaten, liikkuen, kirjoittaen ja saven kanssa työskennellen.

Lisätietoa ryhmästä täältä sekä liitteenä olevasta mainoksesta.

Liitteet