Eväitä uuteen elämään -hanke

Opetushallitus tukee Satakieliset ry:n
Eväitä uuteen elämään -hanketta 9/2018-12/2019.

Hankkeen tarkoituksena on
tarjota oppimiseen tukea erityisesti
pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisille maahanmuuttajille.
Tavoitteena on kehittää erilaisia tuen muotoja
suomen kielen, hyvinvoinnin ja kotoutumisen tukemiseksi.