Hankkeet

Kansalaistaidoilla kohti työelämää (2020-2021)

Satakieliset järjestää Opintokeskus Siviksen rahoitamana Kansalaistaidoilla työelämään -koulutushankkeen työttömille, työttömyysuhan alaisille ja työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille maahanmuuttajille, joilla on heikko pohjakoulutus ja/tai puutteelliset perustaidot. Koulutus perustuu Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteisessä Kansalaisen perustaidot -hankkeessa kehitetylle Kaikkien malli -periaatteille. Lisätietoa: kaikkienmalli.fi

 

Menneet hankkeet


Eväitä uuteen elämään -hanke 2018-2019 (Opetushallitus)

Hankkeen tarkoituksena oli tarjota oppimiseen tukea erityisesti pakolais- ja
turvapaikanhakijataustaisille maahanmuuttajille. Tavoitteena oli kehittää
erilaisia tuen muotoja suomen kielen oppimiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen ja
kotoutumisen tukemiseen.