Hankkeet

Opetushallitus tuki Satakieliset ry:n
Eväitä uuteen elämään -hanketta 9/2018-12/2019.

Hankkeen tarkoituksena oli
tarjota oppimiseen tukea
erityisesti pakolais- ja
turvapaikanhakijataustaisille
maahanmuuttajille.
Tavoitteena oli kehittää
erilaisia tuen muotoja
suomen kielen oppimiseen,
hyvinvoinnin lisäämiseen ja
kotoutumisen tukemiseen.