Koulutukset ammattilaisille

Satakieliset tarjoaa
maahanmuuttajien parissa
työskenteleville
ammattilaisille
työnohjausta ja
koulutusta.