Kurssit opiskelijoille

Satakieliset ry. järjestää kursseja
15 vuotta täyttäneille
maahanmuuttajanuorille ja -aikuisille,
joilla on oppimisvaikeuksia tai
muita oppimisen esteitä.

Opiskelu tapahtuu pienessä ryhmässä
ja kurssilla edetään
opiskelijoiden omaan tahtiin.

Ryhmätoiminnalla tuetaan osallistujien
arjen taitoja, hyvinvointia,
oppimisvalmiuksia ja vuorovaikutusta.