Kurssit opiskelijoille


Satakieliset ry. järjestää kursseja
15 vuotta täyttäneille
maahanmuuttajanuorille ja -aikuisille,
joilla on oppimisvaikeuksia tai
muita oppimisen esteitä.

Opiskelu tapahtuu pienessä ryhmässä
ja kurssilla edetään
opiskelijoiden omaan tahtiin.

Ryhmätoiminnalla tuetaan osallistujien
arjen taitoja, hyvinvointia,
oppimisvalmiuksia ja vuorovaikutusta.

 

Syksyn 2021 kurssit

 

Satakielisten kurssit on tarkoitettu työttömille, työttömyysuhan alaisille ja työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille maahanmuuttajille, joilla on heikko pohjakoulutus ja/tai puutteelliset perustaidot. Kurssien rahoittajana toimii Opintokeskus Sivis.

Opetus on osallistujille ilmaista.Kurssille otetaan max 7 osallistujaa. Osoite Kaupintie 11 A, toinen kerros. Tila on esteetön.

Mukaan voi tulla kesken lukukauden. Vapaita paikkoja voi tiedustella sähköpostitse satakieliset@gmail.comTaidepajatyöskentelyä ja lukitaitoja 

Kurssilla harjoitellaan hahmottamista, vahvistetaan silmän ja käden yhteistyötä sekä lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksia ja taitoja monikanavaisesti. Tapaaminen jakaantuu luki-valmiuksia ja taitoja vahvistavaan osaan ja taidetyöskentelyosaan. Kurssilla työskennellään ja rentoudutaan taideterapeuttisin menetelmin ja vahvistetaan osallistujien itseilmaisua sekä itsetuntemusta. Kurssi etenee osallistujien tarpeista käsin. Kurssi pidetään epidemiatilanteen niin vaatiessa zoom-ympäristössä.

tiistaisin ja torstaisin klo 10.-13.30 Arkipäivän  suomea toiminnallisesti (arabia, turkki ja kurdi)

Kurssilla harjoittelet suomen kieltä toiminnallisesti ja pärjäät arjessa paremmin. Ohjelmassa mm. äänteet ja aakkoset, lukusanat, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat ja sää. Opetus- ja ohjauspuheon hidasta selkosuomea. Tukikieliä käytetään tarpeen mukaan. 

tiistaisin 14.30-17.30  ja torstaisin 17-20

 

Lukuvalmiuksista lukutaitoon (alk. 1.9.)

Kurssilla harjoitellaan rauhalliseen tahtiin pienessä ryhmässä lukutaitoon liittyviä valmiuksia, kuten kirjain-äännevastaavuutta, äännetietoisuutta sekä työmuistia.  Opetuksessa hyödynnetään eri aistikanavia (visuaalinen, taktiilinen, auditiivien ja kinesteettinen).  Kurssi sopii maahanmuuttajille, joiden on ollut vaikea oppia teknisen lukemisen perustaitoja tai joiden oppiminen muutoin on hidasta ja työlästä.

keskiviikkoisin ja perjantaisin 12-14


 

Laskutaitojen alkeita ja arjen matematiikkaa (alk. 1.9.)

Kurssilla harjoitellaan lukujen ja numeroiden käyttöä arkisissa tilanteissa: rahankäyttö,kellonajat ja aikataulut, pituuden ja painon ilmaiseminen. Vahvistetaan yhteen- ja vähennyslaskutaitoa ja kymmenjärjestelmätaitoja harjoituksin. Tutustutaan kerto- ja jakolaskun ideaan sekä siihen, missäperuslaskutaitoja arkielämässä tarvitaan. Kurssin esimerkit ja tehtävät valitaan osallistujien lähielämänpiiristä. Kurssi vahvistaa myös suomen kielen alkeiden ja luku- ja kirjoitustaidon hallintaa.

keskiviikkoisin 10-12 ja torstaisin 12-14

 


Lukusujuvuusryhmä (alk. 1.9.)

Kurssilla harjoitellaan rauhalliseen tahtiin pienessä ryhmässä lukemista erilaisilla oppijaan lukutaidon tasoon soveltuvilla teksteillä ja kirjoitusharjoituksilla. Kurssi sopii maahanmuuttajille, joiden sanatason lukeminen on harjoittelusta huolimatta hidasta ja työlästä. 

keskiviikkoisin ja torstaisin 15-17    

 

Maahanmuuttajien mielenterveys (arabia, kurdi ja turkki)

Kurssilla käsitellään mielenterveystaitoja arabian, kurdin ja turkin kielellä. Kurssilla käytetään Suomen Mielenterveysseuran arabiankielistä oppikirjaa. 

maanantaisin 14-17 ja keskiviikkoisin 14-16